آخرین اخبار مدارس


12 اردیبهشتدبستان دخترانه

12 اردیبهشتدبستان پسرانه

10 فروردیندبستان دخترانه

01 فروردیندبستان پسرانه

28 بهمندبستان پسرانه

18 بهمندبستان پسرانه

14 بهمندبستان پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

روش پژوهش برای کودکان دبستانی

نسرین دخت عماد خراسانی

0

دبستان پسرانه

پسر نامریی

ترودی لودویگ

پسری به نام برایان

دبستان دخترانه

گلبرگ شکوفه ها

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خم

نامه های کودکان به ح

دبستان پسرانه

هندوانه و تمساح

گرگ پیزولی

0

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

ضحی سلطانی

مسابقه: لیوان جینی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

محدثه سلطانی

مسابقه: گلستان خوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

کمند الماسی

مسابقه: گلستان خوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

غزل قرشی

مسابقه: جشنواره فردا

رتبه: اول

دبستان دخترانه

نجمه حیدری

مسابقه: گلستان خوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

یاسمن سجادی

مسابقه: گلستان خوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

محبوبه محمودی

مسابقه: گلستان خوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

هستی معصو میان

مسابقه: گلستان خوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

نازنین زهرا بیژنی

مسابقه: گلستان خوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

فاطمه مطهری

مسابقه: گلستان خوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

نازنین زهرا بیژنی

مسابقه: جشنواره فردا

رتبه: اول

دبستان دخترانه

رها نیکبخت

مسابقه: جشنواره فردا

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه

مدیریت

کاغذ

دبستان پسرانه

مدیریت

زیبایی های افرینش

دبستان پسرانه

مدیریت

گل حسن یوسف

دبستان پسرانه

مدیریت

خانواده و مسوولیت پذیری

دبستان پسرانه

مدیریت

زمین پرفایده

دبستان پسرانه

مدیریت

تشویق و تنبیه

دبستان پسرانه

مدیریت

مدرسه مثبت

دبستان پسرانه

مدیریت

اموزش خانواده

دبستان پسرانه

مدیریت

گل داوودی

دبستان پسرانه

مدیریت

دستگاه عصبی کلاس پنجم

دبستان پسرانه

مدیریت

خلیج فارس

دبستان پسرانه

مدیریت

حرکات صحیح بدن

دبستان پسرانه

مدیریت

گل داوودی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

طاها حيدري سروستاني

1391/02/29

دبستان پسرانه

محمدمهدي ثابت سروستاني

1392/02/29